TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ YENİDEN YAPILANDIRILDI


TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ YENİDEN YAPILANDIRILDI
 
               
          Tüketiciler ile satıcı ve sağlayıcılar arasında çıkan uyuşmazlıklara çözüm bulmak amacıyla 1995 yılında her il ve ilçe merkezinde en az bir tüketici hakem heyeti kurulmuş ve geçen 23 yıllık sürede tüketici hakem heyetleri, tüketicilerin ekonomik çıkarlarının korunması amacıyla önemli bir görev üstlenmiştir. Bugün itibariye 81'i ilde ve 921'i ilçede olmak üzere toplam 1011 tüketici hakem heyeti faaliyet göstermektedir. Ancak, aradan geçen süre içerisinde hakem heyetlerinin yapısının yeniden gözden geçirilerek günün gelişen ve değişen şartlarına uygun bir şekilde yeniden yapılandırılması ihtiyaç ve gerekliliği ortaya çıkmıştır. 
 
           Tüketici hakem heyetlerinin yeniden yapılandırılması çalışmaları heyetlerin kapatılması çalışması olmayıp, yetki alanlarının (karar mercilerinin) yeniden belirlenmesi olarak hazırlanmıştır.

          Tüketici hakem heyetleri, nüfus yoğunluğu, başvuru sayıları, usul ekonomisi ve benzeri hususlar göz önünde bulundurularak yeniden yapılandırıldı. Bu kapsamda 1 Ağustos 2018 ’den itibaren toplam 211 tüketici hakem heyeti karar merci olarak yetkilendirildi. Bu şekilde Ticaret Bakanlığımız tarafından ilçelerde kurulu tüketici hakem heyetlerinin teşkilat yapısı gözden geçirilerek gelişen ve değişen şartlara uygun şekilde yeniden yapılanmasına ihtiyaç duyulmuştur. Bu kapsamda Bakanlığımızın onayı ile tüketici hakem heyetlerinin nüfus yoğunluğu, başvuru sayıları gibi bazı hususlar göz önünde bulundurularak yeniden yapılandırılması amacıyla il merkezlerinde ve merkezi konumundaki ilçelerde hakem heyetleri oluşturularak 1011 olan Hakem Heyeti sayısı 211 olarak revize edildi.


                                   Tüketiciler Mağdur Olmayacak!

          Öncelikle belirtmek gerekir ki, tüketici hakem heyetlerinin yeniden yapılandırılması sonucunda, tüketicilerin hak arama yollarına başvurularında herhangi bir hak kaybı bulunmamaktadır.

          Bilindiği üzere, tüketici hakem heyetine başvurular, şahsen veya avukat aracılığıyla; elden, posta yoluyla veya elektronik ortamda e-Devlet kapısı üzerinden Tüketici Bilgi Sistemi ile yapılabilmektedir. Diğer bir ifade ile tüketiciler, yaşadıkları uyuşmazlıkla ilgili olarak, tüketici hakem heyetlerine gitmeden, elektronik ortamda e-Devlet kapısı üzerinden başvuru yapabilmektedirler. Başvurularını elektronik ortamda yapmayı tercih etmeyen tüketiciler ise, yine yapılanmadan önce olduğu gibi, ikamet ettikleri yerdeki Kaymakamlıklara giderek başvurularını yapabileceklerdir.

          Tüketici hakem heyeti oluşturulmayan ilçelerde, Kaymakamlıklarda başvuru alımı, TÜBİS’e kayıt, ilgili tarafları bilgilendirme, yetkilendirilmiş hakem heyeti başkanı tarafından yapılacak bilirkişi görevlendirmelerinde, tüketici hakem heyeti, bilirkişi ve tüketici arasındaki koordinasyonu sağlamak vb. konularda çalıştırılmak üzere bir irtibat personeli bulundurulmaya devam edilecektir.
 
          Burada önemle altı çizilmesi gereken husus ise yürütülen bu çalışmanın tüketici hakem heyetlerinin kapatılmasına yönelik bir çalışma olmadığıdır.

          Tüketicilerin 6 bin 860 TL’ye kadar olan uyuşmazlıklarda Ticaret İl Müdürlüğüne başvuru yapabilecekleri gibi uyuşmazlık bedeli limitin üzerinde olsa dahi fazlasından vaz geçerek 6 bin 860 TL ye kadar kısmı için Ticaret İl Müdürlüğü Tüketici Hakem Heyetine başvuru yapabilmeleri mümkündür. 6.860,00 TL’yi aşan şikâyetler Tüketici Mahkemelerine yapılmalıdır.