TAŞINMAZ TİCARETİ İLE İLGİLİ YETKİ BELGELERİ VERİLMEYE BAŞLANDI

                                                                                                                             
                                                                                        MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE TAŞINMAZ TİCARETİ YETKİ BELGELERİ VERİLMEYE BAŞLANDI

        Gayrimenkul ticaretine ilişkin usul ve esasları düzenleyen "Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik" 5 Haziran 2018 Tarihli ve 30442 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Bu Yönetmelik; tapu kütüğüne kayıtlı olsun ya da olmasın taşınmaz alım satımı ve kiralanması ile tapu işlemlerine aracılık eden, taşınmazla ilgili danışmanlık ve yönetim hizmeti veren gerçek veya tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların mesleki faaliyetlerini, yetki belgesinin verilmesi, yenilenmesi, askıya alınması ve iptaline ilişkin usul ve esasları, taşınmaz ticaretiyle iştigal eden işletmelerde aranan şartları, bu işletmelerin faaliyetlerine ilişkin yükümlülüklerini ve Bakanlık, yetkili idareler ile ilgili diğer kurum ve kuruluşların taşınmaz ticaretine ilişkin görev, yetki ve sorumluluklarını kapsamaktadır.
       Söz konusu yönetmelik kapsamında İl Müdürlüğümüz tarafından Taşınmaz Ticareti ile İştigal Eden Esnaf ve Tacirlere yetki belgesi verilmeye başlanmış olup, evraklarını tamamlayıp, müdürlüğümüze müracaat eden işletme sahiplerine belgeleri İl Müdürümüz Ali YILDIRIM tarafından verildi.
       Sürecin taşınmaz ticareti yapan Giresunlu esnaf ve tacirlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyoruz.