İL TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ İLK ALTI AYLIK İSTATİSTİK BİLGİLERİ

 

İL TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNİN 2019 YILI İLK ALTI AYLIK KARAR SAYISININ SEKTÖREL DAĞILIMI


          Tüketiciler ile satıcı ve sağlayıcılar arasında çıkan uyuşmazlıklara çözüm bulmak amacıyla 1995 yılında tüketici hakem heyeti mekanizması kurulmuş ve geçen 24 yıllık sürede tüketici hakem heyetleri, tüketicilerin ekonomik çıkarlarının korunması amacıyla önemli bir görev üstlenmiştir. Bugün itibariyle 01.08.2018 tarihinde başlatılan ‘’yeniden yapılandırma’’ çalışmaları sonucunda 81 ilde her ilçe kaymakamlığında bir başvuru ve irtibat bürosu olmak üzere toplam 211 tüketici hakem heyeti karar mercii statüsünde faaliyet göstererek tüketicilerin haklarını aramalarını sağlamakla birlikte tüketicilerin bilinçlenmesi açısında da önemli bir pozisyona sahip duruma gelmiştir.
          Tüketici hakem heyetine başvurular, şahsen veya avukat aracılığıyla; elden, posta yoluyla veya elektronik ortamda e-Devlet kapısı üzerinden Tüketici Bilgi Sistemi ile yapılabilmektedir. Diğer bir ifade ile tüketiciler, yaşadıkları uyuşmazlıkla ilgili olarak, tüketici hakem heyetlerine gitmeden, elektronik ortamda e-Devlet kapısı üzerinden başvuru yapabilmektedirler. Başvurularını elektronik ortamda yapmayı tercih etmeyen tüketiciler ise, yine yapılanmadan önce olduğu gibi, ikamet ettikleri yerdeki Kaymakamlıklara giderek başvurularını yapabileceklerdir.
          Yukarıda bahsi geçen ‘’yeniden yapılandırma’’ süreci sonrasında Giresun ilinde tek karar mercii olarak yetkilendirilen Giresun İl Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığımızın yaptığı çalışmalar incelendiğinde 2019 yılı ilk altı aylık periyodu kapsayan döneme ait tüketici başvurularının karara bağlanmasına ilişkin olarak %56 oranında kararın tüketici lehine; %30 oranında kararın ise tüketici aleyhine sonuca bağlandığı tespit edilmiştir. Ayrıca toplam kararların %10’luk bölümünün uzlaşma/vazgeçme ve %4’lük bölümünün ise görevsizlik olarak karara bağlandığı görülmüştür. ‘’Yeniden yapılandırma’’ çalışmaları ile artan ‘’tüketici bilinci’’ etkenleri dolayısıyla geçen yılın aynı dönemine göre karar sayısında %85 oranında artış meydana geldiği saptanmıştır.
          Giresun İl Tüketici Hakem Heyetinin 2019 yılı ilk altı aylık dönemini kapsayan tüketici başvurularının karara bağlanmasına ilişkin istatistiki bilgiler aşağıdaki tablo ve grafikte sektörel dağılımlarına göre sunulmuştur: