HAL HAKEM HEYETİ TOPLANDI

HAL HAKEM HEYETİ TOPLANDI
             
              İlimizde, 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 10. maddesinin 1. fıkrası hükmü gereğince üreticiler ile meslek mensupları arasında veya meslek mensuplarının kendi aralarında bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili olarak ortaya çıkan uyuşmazlıklara çözüm bulmak amacıyla İl Müdürlüğümüz bünyesinde Hal Hakem Heyeti oluşturulmuştu.
               2018 yılı için Hal Hakem Heyeti Başvuru parasal sınırı, 23 Aralık 2017 tarih ve 30279 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan tebliğe göre; Maliye Bakanlığı tarafından 2017 yılı için yeniden değerleme oranı olarak ilan edilen yüzde 14,47 oranında artırılarak 1/1/2018 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, 67.617,79 TL den 77.402,08 TL ye yükseltilmiş olup parasal sınırın altında bulunan uyuşmazlıklarda hal hakem heyetinin kararları bağlayıcıdır. Bu kapsamda alınan bağlayıcı kararlar İcra ve İflas Kanununun ilamlarının yerine getirilmesi hakkındaki hükümlerine göre yerine getirilir.
               2018 yılının ilk Hal Hakem Heyeti toplantısı 28.08.2018 tarihinde müdürlüğümüzde yapıldı. Ticaret İl Müdürü Ali YILDIRIM başkanlığında toplanan Hal Hakem Heyeti, 2018 yılı içindeki ‘Cezalı Hal Rüsumu’ konulu 1 adet dosyayı görüşerek karara bağladı.