GİRESUN DENETİMLİ SERBESTLİK MÜDÜRLÜĞÜNDE TÜKETİCİYİ BİLGİLENDİRME SEMİNERİ

GİRESUN DENETİMLİ SERBESTLİK MÜDÜRLÜĞÜNDE TÜKETİCİYİ BİLGİLENDİRME SEMİNERİ
 

Denetimli Serbeslik Yönetmenliğinin 49. Maddesinin 1. fıkrasında "Denetimli serbestlik kararlarının infazı, diğer kurumlar ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içerisinde, toplumsal katılım sağlanarak yerine getirilir. Kamu kurum ve kuruluşları, denetimli serbestlik hizmetlerinin yerine getirilmesine katkıda bulunurlar ve denetimli serbestlik personeline yardımcı olurlar"  ve  yine aynı maddenin 6. fıkrasında "Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan vakıf ve dernekler, gönüllü gerçek ve tüzel kişiler denetimli serbestlik hizmetlerine katkıda bulunmaya teşvik edilir"  denilmektedir. Giresun Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün bu maddeler kapsamında yaptığı çalışmalar doğrultusunda Müdürlüğümüzden talep ettiği Tüketiciyi Bilgilendirme ve Bilinçlendirme Semineri personelimiz Tüketici Hakem Heyeti Raportörü Can GÜVEN tarafından 19.06.2018 tarihinde Giresun Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

 Seminerde katılımcılara “Tüketicinin Korunması”, “Tüketici Uyuşmazlıklarının Çözümüne Yönelik Faaliyetler”, “Tüketici Olarak  Hak ve Sorumluluklarımız”, “Bilinçli Alışveriş” ve “Ayıplı Mallar, Ayıplı Hizmetler, İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmeler, Taksitli Satış Sözleşmeleri, Mesafeli Sözleşmeler, Tüketici Kredisi Sözleşmeleri, Konut Finansmanı Sözleşmeleri” gibi konularda bilgi verildi.