Bazı Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetim Tebliği Resmi Gazete'de Yayımlandı

Bazı kırtasiye ürünleri ve oyuncakların ithalatında insan sağlığı, can ve mal güvenliği, çevre ve tüketicinin korunması yönünden yapılacak uygunluk denetimine ilişkin usul ve esaslar yeniden düzenlendi.

"Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca Denetlenen Bazı Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ, bazı oyuncaklar ve kırtasiye ürünleri ile serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulan tüketici ürünlerinin ithalatında insan sağlığı, can ve mal güvenliği, çevre ve tüketicinin korunması yönünden yapılacak uygunluk denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlandı.

Aralarında boya, biberon, emzik, silgi, okul çantası ve kalemtraşların yer aldığı bazı kırtasiye ürünleri ve oyuncakların, "Bazı Tüketici Ürünlerinin Tehlikeli Kimyasal Madde İçeriğine Yönelik Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Tebliğ"; "Tüketici Ürünlerinin Güvenlik Risklerinin Belirlenmesine İlişkin Tebliğ"; "Emzik, Biberon, Biberon Başlığı, Alıştırma Bardağı, Alıştırma Bardağı Kapağı ve Benzeri Ürünlerin Üretimi, İthalatı, Piyasa Gözetimi ve Denetimi ile Bildirim Esaslarına Dair Tebliğ'de" belirlenen şartlara uygun olması gerekecek. Uygunluğa ilişkin denetimler risk analizi yöntemiyle yapılacak. Söz konusu denetimlere ilişkin usul ve esaslar Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenecek.

Tebliğe aykırı hareket edenler ile yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunanlar, sahte belge kullanan, ibraz eden veya belgede tahrifat yapanlar hakkında, Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun, Gümrük Kanunu, Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararı'nın ilgili hükümleri ve ilgili diğer mevzuat uygulanacak.