ON BİRİNCİ KALKINMA PLANI ÇALIŞMALARI

  DUYURU

          Ülkemizin gelecek beş yıl içinde ulaşmak istediği hedefleri ortaya koyacak olan On Birinci Ulusal Kalkınma Planı (2019-2023) hazırlıkları Kalkınma Bakanlığı önderliğinde geniş katılımlı Özel İhtisas Komisyonları ve istişare toplantıları ile başlatılmıştır.

          On Birinci Kalkınma Planı hazırlıkları kapsamında, yerel paydaşların, kadınların, gençlerin ve doğrudan vatandaşların kalkınma planı sürecine dâhil olması hedeflenmektedir. Bu kapsamda toplumun tüm kesimlerinin plandan beklentileri ile katkılarını almak ve plana yansıtmak amacıyla bir anket çalışması düzenlenmektedir.
Bu anket vasıtasıyla sunacağınız katkılar planın önceliklerinin belirlenmesine ışık tutacaktır. Anket süresi yaklaşık 1-2 dakika olup vermiş olduğunuz cevaplar hiçbir kurum ya da kuruluşla paylaşılmayacaktır. 01-28 Şubat 2018 tarihleri arasında aktif kalacak http://eski-kbanket.kalkinma.gov.tr/index.php/473257/lang-tr ankete adresinden ulaşılmaktadır.
        On Birinci Ulusal Kalkınma Planı (2019-2023) kapsamında anket dışında 19 Şubat 2018 tarih ve 9:30 — 12:30 saatleri arasında Giresun Amazon Aretias Oteli Toplantı Salonunda kurum personelleri, vatandaşlarımız, kadınlar ve gençlere yönelik toplantı düzenlenecektir. Toplantılara katılacak kişilerin en geç 18 Şubat 2018 tarihine kadar " planlama@doka.org.tr" adresine Ad-Soyad, yaş, cep telefonu ve katılım sağlayacakları ili belirten bir e-posta göndererek veya telefon ile (0462 455 4023 - 0462 455 4056) kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Toplantı katılımcı sayısı 100 kişi ile sınırlıdır.
      Duyarlılığınız ve katkılarınızdan dolayı teşekkür ederiz.