Kooperatif Genel Kurul Başvurusu


Kooperatif Genel Kurul Başvurusu
Bakanlık Temsilcisi istenmesine ilişkin başvuru dilekçesine eklenecek belgeler

a) Çağrı için alınan kararın örneği.
b) Toplantı gündemi.
c)Temsilci ücreti

Yatırılacak temsilci ücreti:  Mesai içi: 51.50.- TL.  -  Mesai Dışı: 103.00.- TL. 
Giresun Maliyesine yatırılacak
Not: Kooperatif genel kurul başvurularının toplantı tarihinden en az 15 gün önce İl Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir.