Hizmet Standartları

 
GİRESUN TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
 
 

SIRA HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
1 Esnaf ve Sanatkarlar genel kurul toplantıları başvurusunun alınması ve temsilcilerin görevlendirilmesi
 
 
Müracaata toplantı tarihine ait gazetenin, gazete yayınlanmıyor ise o yer örf ve adetlerine göre yapılan ilana ait belgenin ve genel kurul toplantısı yapılmasına ait kararın eklenmesi
20 Gün
2 Şirket genel kurulu bakanlık temsilcisi görevlendirme taleplerinin değerlendirilmesi
 
Şirket Yönetim Kurulu kararını imzalayan üyelerin secildiğini gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Örneği
 
Dilekçeyi imzalayanların imza sirküleri
Bakanlık Temsilcisi ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu
Temsilci Ücretinin Yatırıldığına Dair Dekont
15 Gün
3 İşyeri Dışında Satış Yetki Belgesi İçin yapılan başvurların alınması ve Belge verilmesi
 
 
 
Mal listesi, Kapıdan Satış Yapılması Öngörülen İl/İller,Tüketicilerin Ödemelerini Yaabilecekleri Banka Posta ve Benzeri Bilgileri, Satıcı ve Sağlayıcının Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi ve Vergi/TC Numarası, Tüketicinin Cayma Hakkının İletebileceği adres ve telefon bilgilerini içeren iş yeri dışında satış yetki belgesi formu
 
Serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavir tarafından onaylı en son tarihli bilanço ve gelir tablosu.
15 Gün
4 Şirket ve gerçek kişilerin başvuruları üzerine sistem numarası (cokey numarası) verilmesi
 
 
Firmanın son durumunu gösterir ticaret sicil gazetesi fotokopisi
 
2 Gün
6 Kooperatif Genel Kurullarına Bakanlık Temsilcisi Görevlendirilmesi
 
 
Temsilci ücretinin yatırıldığına ilişkin makbuz
 
1 Ay
7 Kooperatiflere kuruluş izni verilmesi
Dilekçe
Kooperatif Yönetim Kurulu Kararı
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi
Adli Sicil Belgesi
Nüfus Cüzdanı
Kooperatif Kuruluş Bilgi Formu
Kadın Girişimi Üretim Ve İşletme Kooperatifi Anasözleşmesi veya Temin Tevzi Kooperatifi Anasözleşmesi veya Karayolu Yük Taşıma Kooperatifi Anasözleşmesi veya Deniz Yük Taşıma Kooperatifi Anasözleşmesi veya Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifi Anasözleşmesi veya Üretim Ve Pazarlama Kooperatifi Anasözleşmesi veya Tüketim Kooperatifi Anasözleşmesi veya Turizm Geliştirme Kooperatifi Anasözleşmesi veya Küçük Sanat Kooperatifi Anasözleşmesi veya Yaş Sebze Ve Meyve Kooperatifi Anasözleşmesi veya Pazarcılar İşletme Kooperatifi Anasözleşmesi veya Deniz Yolcu Taşıma Kooperatifi Anasözleşmesi veya Hizmet Kooperatifi Anasözleşmesi veya Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Kooperatifi Anasözleşmesi veya Çocuk Bakım Hizmetleri Kooperatifi Anasözleşmesi veya Gayrimenkul İşletme Kooperatifi Anasözleşmesi
1 Ay
8 Kooperatiflerin Anasözleşme ve Madde Tadiline izin verilmesi
Kooperatif Yönetim Kurulu Kararı
Anasözleşme değişikliğine uygun görüş verilmesini içeren dilekçe
Yönetim Kurulunca imzalı eski ve yeni hali yazılmış 6 (altı) adet değişiklik metni,
15 Gün
9 Tüketici şikayetleri ile ilgili başvuruların alınması ve gerekli incelenmesi yapılarak ilgililere bilgi verilmesi
Dilekçe veya Resmi Yazı (Üst Yazı)
1 Yıl
10 Hal Kayıt Sistemi İçin Başvuruların Alınması ve Elektronik Ortamda Sisteme Tanıtılması
Vekaleten yapılan başvurularda Vekaletname
İmza Sirküleri
Üretici Dışındaki Tüm Başvuranların Vergi Kaydı Olduğunu Gösteren Belge
Hal Kayıt Sistemi İçin Başvuru Formu
Sanayi, ithalatcı, komisyoncu, tüccar, peraakendeci sifatı le yapılan başvurulardailgili meslek odalarından alınacak Oda kayıt belgesi aslı veya Onaylı örneği
Sanayici sıfatı ile yapılan başvurularda Sanayi Sicil Kaydı belgesi
Üretici sıfatı ile yapılan başvurularda Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) Belgesi
Üretici Örgütü sıfatı ile yapılan başvurularda Üretici Birliği/Örgütü Belgesi
Üretici Örgütü sıfatı ile yapılan başvurularda Resmi Yazı
Komisyoncu ve Tüccar sıfatı ile yapılan başvurularda Başvuru Formunda belirtilmiş ise üyesi olunan derneğe ait kayıt belgesi
İhracatçı sıfatı ile yapılan başvurularda İhracatçı Birliği Üye Belgesi
2 Gün
 
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
 
İlk Müracaat Yeri: İkinci Müracaat Yeri:
İsim : Ali YILDIRIM İsim : Yüksel ÇELİK
Unvan : Unvan :
Adres : Çıtlakkale Mah.Yeni Hükümet Binası C Blok Kat:1 GİRESUN Adres : Çıtlakkale Mh.
Telefon : 04542600027 Telefon : 04542820282
Faks : 04542600047 Faks : 04542157565
e-Posta : giresun.tim@gtb.gov.tr e-Posta : http://eski-www.giresun.gov.tr