Hal Kayıt Sisteminde Değişiklik Yapacak Uygulama Programı Test Ortamında Kullanıma Açılmıştır

5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 16 ncı maddesine istinaden “Hal Kayıt Sistemi” Bakanlığımız bünyesinde elektronik ortamda kurulmuş olup, 15/02/2012 tarihinden bu yana https://hks.hal.gov.tr  web adresi üzerinden hizmet vermektedir.

Hal Kayıt Sisteminin meslek mensuplarımızca daha etkin şekilde kullanılabilmesi amacıyla Sistem kullanıcılardan gelen talepler de göz önünde bulundurularak, iyileştirme çalışmaları ile piyasada kullanılan programların Hal Kayıt Sistemi ile entegre edilmesine ilişkin çalışmalarda son aşamaya gelinmiştir.

Yeni uygulama, test sunucuları üzerinden kullanıcılara açılmıştır. Test ortamında hazırlanan uygulamanın yeni web ara yüzüne https://95.0.51.130 adresinden, toplu bildirim yapılmasına olanak sağlayan web servislerine de https://95.0.51.130/webservices/bildirimservice.svc adresinden ulaşılabilecektir.

Bunun yanında, hazırlanan client uygulamanın (web servis yönteminden faydalanacak ilgililerin hazırlıklarını daha hızlı yapabilecekleri örnek yazılım) sıkıştırılmış hali,  web servis geliştirici kılavuzu ile birlikte duyuru ekinde yer almaktadır.
Web servis kullanım koşulları ile web servis kullanıcılarında aranacak kriterlere ilişkin hususlar ise Bakanlığımızca ayrıca ilan edilecektir.

Belirtilen adresler kullanılarak yapılan bilgi girişleri deneme amaçlı olacak, bu işlemlerin hukuki ve ticari bağlayıcılığı bulunmayacaktır. Yeni Uygulama, bir süre teste açık tutulacak, web servis taleplerine yönelik başvuruların kabulüne Aralık ayı içinde başlanılacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.
 
 
EK: Hal Kayıt Sistemi Servis Geliştirici Kılavuzu

Klavuzu indirmek için tıklyınız (PDF)