GİRESUN İLİ YÖRESEL ÜRÜNLER DUYURUSU

            GİRESUN İLİ YÖRESEL ÜRÜNLER DUYURUSU
 

           Gümrük ve  Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 31.08.2016 tarih ve 2016/2 sayılı Genelgesi uyarınca; Resmi Gazetenin 06.08.2016 tarih ve 29793 Sayılı nüshasında yayınlanarak yürürlüğe giren Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliğin 12. Maddesi doğrultusunda, İl Müdürlüğümüzce; İlimiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren esas işletme konusu hızlı tüketim mallarının satışı olan büyük mağaza ve zincir mağazalar ile bayi işletme ve özel yetkili işletmelerce raf tahsisi yapılmak üzere yöresel ürünlerin tespiti amacıyla, Giresun Ticaret ve Sanayi Odası, Giresun Ziraat Odası ve Giresun Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği’nin önerileri doğrultusunda hazırlanan, “yöresel ürünler ile bu ürünlerin üretici ve tedarikçilerinin” belirtildiği liste ekte sunulmuştur.
            Bu listeye 7 (Yedi) gün içinde İl Müdürlüğümüz nezdinde itiraz edilebilir. İtiraz başvurusunda İl Müdürlüğümüze, listede yer alan yöresel ürünlerin üreticisi ve tedarikçisi olduğunu gösterir belge ibraz edilmelidir. İtirazlar, itiraz süresinin bitiminden itibaren 5 (Beş) gün içinde karara bağlanır ve kesinleşen liste İl Müdürlüğümüzce internet sitesinde ilan edilerek Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü ve yöresel ürün tespitinde öneride bulunan kuruluşlara gönderilecektir.
Kamuoyuna ve ilgililere saygı ile duyurulur.02/12/2016
 

   http://eski-giresun.ticaret.gov.tr/data/5841343a1a79f50ac06aa649/Kopya GİRESUN İLİ YÖRESEL ÜRÜNLER LİSTESİ.xlsx