GİRESUN TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ

Anonim Şirket Genel Kurul Başvurusu

Anonim Şirket Genel Kurul Başvurusu
Bakanlık Temsilcisi istenmesine ilişkin başvuru dilekçesine eklenecek belgeler

a) Yönetim kurulu kararının noter onaylı bir örneği veya karar defterinin ilgili sayfasının şirket yetkililerince aslına uygunluğunun tasdik edilmiş fotokopisi ve tasdik eden yetkilinin imza sirküleri.
b)Dilekçeyi imzalayanların imza sirküleri.
c) Yönetim Kurulunun Yetkili Olduğunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi.
ç)Gündem
d)Toplantı ait çağrı ilanı.
c) Genel Kurulun mahkemece izin verilmiş pay sahipleri tarafından toplantıya çağrılması halinde buna ilişkin mahkeme kararının bir örneği.
ç) Genel kurulun mahkemece atanmış kayyım tarafından çağrılması halinde buna ilişkin mahkeme kararının bir örneği.
d) İmtiyazlı pay sahipleri özel kurulunun toplantıya çağrılması mahkeme kararına dayanıyor ise buna ilişkin mahkeme kararının bir örneği.
e) Gündem.
f) Bakanlık Temsilcisi ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu. 

Her yıl için yatırılacak temsilci ücreti:  Hafta içi:144,75 TL.  -  Hafta Sonu: 193,00 TL. 
Ziraat Bankası –Giresun  Şubesi         :   62710583-5001 (Hesap No)