6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Hazırlanan Yönetmelik Taslakları

Süreli Yayın Kuruluşlarınca Düzenlenen Promosyon Uygulamalarına İlişkin Yönetmelik Taslağı
indirmek için tıklayınız...
.................................................................................................................................................................

Tüketici Hakem Heyeti Raportörlüğü Yönetmeliği Taslağı için tıklayınız...
.................................................................................................................................................................

Tüketici Ödülleri Yönetmeliği Taslağı  için tıklayınız...
.................................................................................................................................................................

Tüketici Konseyi Yönetmelik Taslağı  için tıklayınız...
.................................................................................................................................................................

Reklam Kurulu Yönetmelik Taslağı için tıklayınız...
.................................................................................................................................................................

Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Yönetmelik Taslağı  için tıklayınız...

.................................................................................................................................................................

Fiyat Etiketi Yönetmelik Taslağı  için tıklayınız...
.................................................................................................................................................................

Garanti Belgesi Yönetmelik Taslağı  için tıklayınız...

Garanti Belgesi Yönetmelik Taslağı Ekleri için tıklayınız
................................................................................................................................................................


Satış Sonrası Hizmetler Yönetmelik Taslağı  için tıklayınız...
.................................................................................................................................................................


Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar Hakkında Yönetmelik Taslağı için tıklayınız...
.................................................................................................................................................................

Taslaklar Hakkında Görüş Bildirilmesinde Kullanılacak Form için tıklayınız...
.................................................................................................................................................................