Kooperatif Kuruluşunda Ticaret İl Müdürlüğüne Getirilecek Evraklar

GEREKLİ BELGELER
 
1-) Ana sözleşme 6 Adet (2 adet Noter Tasdikli) (4 adet Fotokopisi)

2-) Vergi Kaydı (Mükellefiyet Yazısı)

3-) Oda Kaydı (İlgili Oda Kaydı)

4-) Sicil Kaydı (Esnaf ve Ticaret)

5-) İş kanununa kapsamında çalışacağına ve aynı amaçlı başka bir kooperatife ortak olmadığına dair taahhütname

6-) Sermayenin yatırıldığına dair banka dekontu (en az 700 TL)

7-) Yönetim ve Denetim kurullarının adli sicil kayıtları

8-) Araç Ruhsatları noter tasdiki