Başka Kooperatifte Üyeliği Bulunmadığına Dair Taahhütname

TAAHHÜTNAME
 
Konu: Yönetim Kurulu Üyeliği Hakkında
 
       Merkezi Giresun ili ……………………ilçesi olmak üzere….………………………………………………………………....
unvanı altında kuruluşuna teşebbüs ettiğimiz kooperatifte yönetim kurulu olarak görev yapan aşağıda bilgileri verilen kişilerin aynı türden her hangi bir kooperatifte üyeliğinin bulunmadığını aksi tespit edilmesi durumunda her türlü cezai şarta olduğumuzu beyan ederiz.
 
…/04/2014
 
Koop. Ünvanı :
Adresi :
Tel. :
Vergi Dairesi :
Vergi No :
Kurucu Ortak Sayısı :
 
 
 
Yönetim Kurulu Üyeleri
 
 
Adı/Soyadı İmza
   
   
   
 
Denetim Kurulu Üyeleri
 
 
Adı/Soyadı İmza