Tüketici Başvuru Dilekçesi Bankalar

                                                                                   TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ’ NE

                                  ( İl Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı )
                                                                                                   GİRESUN
 
 
 
                                          
Şikâyet Eden Adı Soyadı:
 
 
TC. Kimlik No:
 
 
Kredi Kartı Numarası :
 
 
Eğitim Durumu:
 
 
Adresi            : ............................................................................................
                          ........................................................................................................
 
 
 
Telefon                       : .............................. / ..............................
 
 
Şikâyet Edilen
            Adresi            : ............................................................................................
 
 
Şikâyetin                       
Parasal Değeri          : ................................ TL.
 
 
Şikayetin Konusu : .............................................................................................................
(Ayıplı mal / hizmet )
 
 
 
 
OLAY                                   :  .....................................................................................................
(Şikâyetin açıklaması)
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                         İmza