Tüketici Başvuru Dilekçesi
                                            TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ’ NE
                               ( İl Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı )
                                                                                               GİRESUN
 
 
 
                                          
Şikâyet Eden Adı Soyadı:
 
TC. Kimlik No:
 
Eğitim Durumu:
 
 
Adresi            : ............................................................................................
                          ........................................................................................................
 
 
 
Tel / Cep Tel  : .............................. / ..............................
 
 
 
Şikâyet Edilen
Adı ve Adresi           : ............................................................................................
 
 
 
Şikâyetin                       
Parasal Değeri          : ................................ TL.
 
 
Şikayet Konusu : .............................................................................................................
(Ayıplı mal / hizmet )
 
 
 
OLAY                                   :  .....................................................................................................
(Şikâyetin açıklaması)
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                Adı Soyadı
                                                                                                                     İmza