HAL HAKEM HEYETİ BAŞVURU FORMU

……………………….     TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ
HAL HAKEM HEYETİ BAŞKANLIĞINA

 

 
Şikayetçinin/Vekilinin Adı Soyadı T.C./V.N           : …………………………………………………………………….....................................................................................................................................................................................
Adres                                                                       : ............................................................................................................................................................................................................................................................................ ................……………………………………………………………………………………………………………………………...................................................................................................................................................................
Telefon No: (Sabit ve GSM)                                   : …………………………………………………………………….................................................................................................................................................................                      
Karşı Tarafın / Vekilinin Adı Soyadı T.C./V.N       : ……………………………………………………………………...................................................................................................................................................................................
Adresi                                                                      : ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………….................................................................................................................................................................................
 Telefon No: (Sabit ve GSM)                                  : ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Şikayet Konusu                                                       :
 

  • Hal Rüsumuna İlişkin Uyuşmazlık
  • Üretici Alacağının Ödenmemesine Yönelik Uyuşmazlık
  • Toptancı Hal Yönetimi ve İşleyişinden Kaynaklanan Uyuşmazlık
  • Meslek Mensupları Arasında Alacak Borç İlişkisi
  • Pazar Yerlerinin Yönetim ve İşleyişinden Uyuşmazlık
 
      
       Uyuşmazlık/Alacak Bedeli                                : …………………………………..  TL.
      
       Açıklama/Talep                                                 : ....…...……………………………………………………………….................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................karar verilmesini arz ederim. .../.../201...

                                                                                                                                                                                                                                                             İmza
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               İmza
 
  • Tüm alanların doldurulması zorunludur.
     

EKLER:
 
Fatura
 
Sevk İrsaliyesi
 
Taşıma İrsaliyesi
 
Ceza Tutanakları
 
Encümen Kararları
 
Tartı Makbuzları vb.