BANKA BAŞVURU FORMU

 
  T.C.
GİRESUN VALİLİĞİ
TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ
 TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ BAŞKANLIĞINA
 
 
T.C. Kimlik No  
 
Adı ve Soyadı  
 
Adres  
 
Cep Numarası  
Banka ve Şubesi Banka:                                                      / Şube:
Şikâyet Konusu  
Aşağıdaki bölümü başvurunuza uygun şekilde doldurunuz.
 
…………….……-₺ Dosya Masrafı Ücreti
 
…………………-₺ Arşiv İnceleme/Dekont Ücreti
 
……..…….…….-₺ Tahsis ve İstihbarat Ücreti
 
…………………-₺ Sigorta Ücreti
 
………………….-₺ Kredi Kullandırım Ücreti
 
…………………-₺ Ekspertiz Ücreti
 
…………….......-₺ Yıllık Kart/Üyelik Ücreti
 
…………………-₺ Diğer (……….….…………)
 
Talep Edilen Toplam Bedel: ...............................-₺  (Fazlaya ilişkin hakkım saklıdır.)
Tek taraflı olarak, müzakere edilmeden ve iyi niyete aykırı düşecek şekilde tahsil edilen bu ücretlerin, 6502 sayılı ‘’Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’’a ve bu konudaki Yargıtay’ın yerleşik içtihatlarına göre haksız şart üzerinden tahsil edilmesi nedeniyle tarafıma iadesini talep ediyorum.
 
 
                                                                                                                                                                      …… / …… / 2019

                                                                                                                                  İMZA: